خانه » عاشقانه » دلی دارم و حسرت درناها

دلی دارم و حسرت درناها

پـرِ پـرواز ندارم

امّا دلی دارم و حسرتِ دُرنـاها

و به هنگامی که مرغانِ مهاجر در دریاچه‌ی ماه‌تاب پارو می‌کشند،

خوشا رهــا کردن و رفتــن!

خوابی دیگــر به مُردابی دیگر!

اما دلي دارم و حسرت درنا ها....

شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.