خانه » عاشقانه » گویند عشق چیست بگو ترک اختیار

گویند عشق چیست بگو ترک اختیار

آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست

نابوده به که بودن او غیر عار نیست

در عشق باش که مست عشقست هر چه هست

بی کار و بار عشق بر دوست بار نیست

گویند عشق چیست بگو ترک اختیار

هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست

مولانا ●

شاعر :

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.