خانه » عاشقانه » وای بر احوال برگ بی درخت

وای بر احوال برگ بی درخت

گر درختی از خزان بی برگ شد

یا کرخت از صولت سرمای سخت

هست امیدی که ابر فرودین

برگها رویاندش از فر بخت

بر درخت زنده بی برگی چه غم؟

وای بر احوال برگ بی درخت

وای بر احوال برگ بی درخت

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.