خانه » آرشیو برچسب: امیر خسرو دهلوی

بایگانی شعرهای: امیر خسرو دهلوی

دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست

کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست

هر رگ من تار گشته حاجت زنار نیست

از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب

دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست

ناخدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش

ما خدا داریم ما را ناخدا در کار نیست

خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند

آری آری می کنم با خلق ما را کار نیست

امیرخسرو دهلوی ⚫ از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب دردمند عشق را دارو به جز دیدار نیست…”

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.