خانه » آرشیو برچسب: سهراب سپهری

بایگانی شعرهای: سهراب سپهری

کجاست سمت حیات؟

کجاست سمت حیات؟

من از کدام طرف می رسم به یک هدهد؟

و گوش کن، که همین حرف در تمام سفر

همیشه پنجره ی خواب را بهم می زد.

چه چیز در همه ی راه زیر گوش تو می خواند؟

درست فکر کن

کجاست هسته ی پنهان این ترنم مرموز؟

چه چیز پلک تو را می فشرد،

چه وزن گرم دل انگیزی؟

کجاست سمت حیات

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.