خانه » آرشیو برچسب: عارف قزوینی

بایگانی شعرهای: عارف قزوینی

سرو روانم، آرام جانم، بی تو نمانم، دردت به جانم

دلم دلم دلم، رو بردی، به که گویم یار

غمم غمم غمم نخوردی، ز چه جویم یار

سرو روانم، آرام جانم، بی تو نمانم، دردت به جانم

بی تو نمانم

 

این بیت را با صدای استاد محمدرضا شجریان گوش کنید:

دانلود

دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

از ابر کرم، خطه ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

چه کج‌رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری،
نه آیین داری ای چرخ

 

شنیدن این ابیات با صدای استاد محمدرضا شجریان

دانلود

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.